Ku pamięci wybitnego absolwenta szkoły.

W dniu 8 lutego 2022 r., po długotrwałej, ciężkiej chorobie odszedł na zawsze wybitny absolwent naszej szkoły gen. broni pil. dr hab. inż. Ryszard Olszewski, dowódca Sił Powietrznych RP i ambasador Polski w Kambodży.
Urodził się 1 maja 1948 r. w Tucznej. Uczył się w Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. W 1982, w wieku 34 lat, został dowódcą 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu, a wiosną 1986 dowódcą 2 pułku lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie. Nieustannie podnosił swoje kwalifikacje. Studiował na wielu prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. W latach 1995-1999 był komendantem – rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W kwietniu 2002 r. prezydent RP wyznaczył go na stanowisko Dowódcy WLOP. W tym samym roku otrzymał stopień generała broni.

16 kwietnia 2004 r. po 42 latach, przybył z wizytą do naszej szkoły. Na spotkaniu ze społecznością szkolną zachęcał uczniów do nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Generałowi towarzyszyła wojskowa orkiestra garnizonowa z Radomia, która swoim występem uświetniła to spotkanie. Na pamiątkę przekazał szkole mundur generalski, książki i statuetkę Pomnika Lotnika.

Kolejny raz gościł w szkole w Tucznej na uroczystości nadania imienia i sztandaru Gimnazjum oraz nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, która odbyła się 26 października 2012 r. W przemówieniu życzył młodzieży, by była dumna z tego, że uczy się w tej szkole. – Ona dała mi życiowy fundament. Wspominał również tutejszych nauczycieli, którzy zaszczepili w nim piękne wartości wychowawcze.

Społeczność szkolna składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.