Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

OGŁOSZENIE

 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej  w Tucznej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniach od 01 marca do 24 marca 2023 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły jest do pobrania poniżej  lub w sekretariacie placówki.

Zgloszenie-dziecka-do-klasy-pierwszej na rok szkolny 2023-2024

\