GRONO PEDAGOGICZNE

Lista nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                           w Tucznej

            w roku szkolnym 2022/2023

Rzątkowska Urszula dyrektor
 Iwaniuk Iwona wicedyrektor
Biernacka Danuta wychowanie przedszkolne
Chazan Justyna język angielski, wychowanie przedszkolne
Cichowska Małgorzata  wychowanie przedszkolne
Cienciała Ewelina psycholog
Ks. Dmitruk Jan religia prawosławna,
Dmitruk Krystyna język rosyjski,                            edukacja dla bezpieczeństwa
Fedorowicz Magdalena edukacja wczesnoszkolna,  rewalidacja  
Gryzło Olga informatyka
Hołownia Alicja język polski
 Iwaniuk Iwona język angielski
Jeruzalska Jadwiga wychowanie przedszkolne
Kłoczko Bożena religia katolicka
Kozak – Sikorska Małgorzata język angielski
Krasocha Anna matematyka, 
Kukawska Anna edukacja wczesnoszkolna
Miciuk Renata przyroda, geografia, rewalidacja, pedagog specjalny
Lewczuk Iwona  logopeda, wychowanie przedszkolne
Lipka Zofia muzyka, plastyka,    
Łaska Jolanta chemia, fizyka, technika, informatyka
Olszewski Jarosław  biologia, wychowanie fizyczne, 
Polak Edyta historia, WOS, WDŻ
Prokopiuk Ewa doradztwo zawodowe
Reduch Bartosz wychowanie fizyczne,             
Sokołowska Elżbieta język polski,
Suwała Tadeusz wychowanie fizyczne,
Świstun Karwacka Edyta matematyka 
Wegiera Magda wychowanie przedszkolne
Zielińska Urszula edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja