OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu

do 05.06.2023 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 01.06.23r. do 05.06.23r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0 (9,00 zł. x 21 dni = 189,00 zł. –obiady(105 zł.) śniadania i podwieczorek (84 zł.)_

4,00 zł. x 21 dni = 84,00 zł. (śniadania

i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za czerwiec 14 dni x 5 zł.= 70 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota


Opłata za obiady w miesiącu maju

do 05.05.2023 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 02.05.23r. do 05.05.23r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0 (9,00 zł. x 21 dni = 189,00 zł. –obiady(105 zł.) śniadania i podwieczorek (84 zł.)_

4,00 zł. x 21 dni = 84,00 zł. (śniadania

i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za maj 16 dni x 5 zł.= 80 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota

 


Opłata za obiady w miesiącu kwietniu

do 07.04.2023 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 01.04.23r. do 07.04.23r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0 (9,00 zł. x 19 dni = 171,00 zł. –obiady(95 zł.) śniadania i podwieczorek (76 zł.)_

4,00 zł. x 19 dni = 76,00 zł. (śniadania

i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za kwiecień 16 dni x 5 zł.= 80 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota


Opłata za obiady w miesiącu marcu

do 06.03.2023 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 01.03.23r. do 06.03.23r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0 (9,00 zł. x 23 dni = 207,00 zł. –obiady(115 zł.) śniadania i podwieczorek (92 zł.)_

4,00 zł. x 23 dni = 92,00 zł. (śniadania

i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za marzec 23 dni x 5 zł.= 115 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota


 

 

 

 

Opłata za obiady w miesiącu lutym

do 05.02.2023 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 01.02.23r. do 05.02.23r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5-latki i 0                              (9,00 zł x 20 dni = 180,00 zł

–obiady(100 zł.) śniadania i podwieczorek (80 zł.)_

4,00 zł. x 20 dni = 80,00 zł. (śniadania i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za luty 20 dni x 5 zł.= 100 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota


Opłata za obiady w miesiącu styczniu

do 05.01.2023 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 02.01.23r. do 05.01.23r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0 (9,00 zł. x 21dni = 189,00 zł. –obiady(105 zł.) śniadania i podwieczorek (84 zł.)_

4,00 zł. x 21 dni = 84,00 zł. (śniadania

i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za styczeń 11 dni x 5 zł.= 55 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota

 


Opłata za obiady w miesiącu grudzień

do 05.12.2022 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900 (od 01.12.22r. do 05.12.22r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0 (9,00 zł. x 21dni = 189,00 zł. –obiady(105 zł.) śniadania i podwieczorek (84 zł.)_

4,00 zł. x 21 dni = 84,00 zł. (śniadania

i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za grudzień 16 dni x 5 zł.= 80 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota

 


 

 

 

 

Opłata za obiady w miesiącu listopad

do 05.11.2022 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900

(od 01.11.22r. do 05.11.22r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0

(9,00 zł. x 20dni = 180,00 zł.

–obiady(100 zł.) śniadania i podwieczorek (80 zł.)

4,00 zł. x 20 dni = 80,00 zł. (śniadania i podwieczorek)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za listopad 20 dni x 5 zł.= 100 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota

 


 

 

Opłata za obiady w miesiącu październiku

do 07.10.2022 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900

(od 01.10.22r. do 07.10.22r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0

(9,00 zł. x 21dni = 189,00 zł. -obiady i śniadania

4,00 zł. x 21 dni = 84,00 zł. -śniadania)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za październik 19 dni x 5 zł.= 95 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota

 


 

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu

do 16.09.2022 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900

(od 07.09.22r. do 16.09.22r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0

(9,00 zł. x 22dni = 198,00 zł. -obiady i śniadania

4,00 zł. x 22 dni = 88,00 zł. -śniadania)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za wrzesień 18 dni x 5 zł.=90 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota