TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

TERMINY  ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ                     

  im. T. Kościuszki w Tucznej w roku szkolnym 2022/2023

 

 

  • 15. 09. 2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII
  • 18. 10. 2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 17. 11. 2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 12. 12. 2022 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 03. 02. 2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII, podsumowanie wyników za pierwsze półrocze nauki, (poinformowanie rodziców       uczniów  z kl. VIII  o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.)
  • 07. 03. 2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 20. 04. 2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII
  • 16. 05. 2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII

 

Wychowawcy będą na bieżąco informować Rodziców wpisując datę i godzinę zebrania            w terminarzu lub wysyłając wiadomość na Librusie.