PATRON SZKOŁY

Tadeusz  Kościuszko, a właściwie Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Polesiu. Kształcił się w Kolegium Pijarów w Lubieszowie, w Korpusie Kadetów Szkoły Rycerskiej w Warszawie,  którą ukończył w stopniu kapitana, a następnie jako królewski stypendysta w Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu.  Po ukończeniu nauki powrócił do Polski, jednak nie znalazł zatrudnienia  w zredukowanym do 10 000 żołnierzy wojsku Rzeczypospolitej.  Przez krótki okres czasu był nauczycielem Ludwiki Sosnowskiej – córki Józefa Sylwestra Sosnowskiego – hetmana polnego litewskiego. Po niepowodzeniach w 1775 roku wyjeżdża do Drezna, gdzie również nie udaje Mu się dostać do służby. Rusza do Paryża, gdzie dowiaduje się o wojnie w  Ameryce. W następnym roku Kościuszko jest już w Ameryce i pracuje nad umocnieniami fortyfikacji Filadelfii. Prace nad fortyfikacjami obronnymi w różnych rejonach walk przyniosły Mu wielki rozgłos. W związku z tym Kościuszce powierzono budowę twierdzy West Point nad rzeką Hudson.

W uznaniu zasług, uchwałą Kongresu Tadeusz Kościuszko został awansowany na generała brygady, otrzymuje nadanie gruntów, znaczną sumę pieniędzy, która po wypłaceniu przeznaczył na wykupienie wolności i kształcenie czarnoskórych mieszkańców. Kościuszko jako jeden z trzech cudzoziemców, został też przyjęty do Towarzystwa Cyncynatów.

W 1784 roku Tadeusz Kościuszko powraca do Rzeczypospolitej. Osiada w rodzinnym majątku, gdzie wprowadza ograniczenie pańszczyzny. Po rozszerzeniu liczebności armii Rzeczypospolitej w 1789 roku Kościuszko otrzymuje nominację na generała majora wojsk koronnych. Po ogłoszeniu konfederacji targowickiej Kościuszko staje do walki w obronie Konstytucji 3 maja jako dowódca jednej z trzech dywizji armii koronnej. Po zwycięskich bitwach pod Włodzimierzem, pod Dubienką i pod Zieleńcami Kościuszko zostaje odznaczony Orderem Virtuti Militari ustanowionym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  Po przegranej wojnie Kościuszko ponownie emigrował. Wrócił do kraju w marcu 1794 roku aby stanąć na czele insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.  Początkowe sukcesy w walkach z Rosją ( bitwa pod Racławicami)  nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Klęska pod Szczekocinami i pod Maciejowicami, gdzie ciężko ranny Kościuszko został wzięty do niewoli, doprowadziły do upadku powstania i trzeciego rozbioru Polski. W 1796  roku Kościuszko został zwolniony z niewoli. Na krótko wyjechał do Ameryki.  W 1797 roku powrócił do Europy i osiadł w Brevile pod Paryżem. Ostatnie lata życia spędził w Solurze w Szwajcarii, gdzie zmarł 15 października 1817 roku.

Tadeusz Kościuszko jest obecnie patronem wielu szkół, wyższych uczelni i jednostek wojskowych. Jest bohaterem narodowym Polaków i Amerykanów.

Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej szkoły od 1930 roku.
W 1977 roku został nadany Naszej Szkole pierwszy sztandar z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki.
W 2012 nadano szkole nowy sztandar i nadano imię Tadeusza Kościuszki istniejącemu wówczas gimnazjum.
W budynku szkoły jest wiele miejsc przywołujących postać patrona ( portrety, gabloty, sztandary i gazetki informacyjne).

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o Patronie Naszej Szkoły zapraszamy do obejrzenia filmów poświęconych jego życiu i działalności.

Linki do filmów o Tadeuszu Kościuszce:

https://www.youtube.com/watch?v=MaY7APhnNfI

https://www.youtube.com/watch?v=jx31ZKNmaGY

https://www.youtube.com/watch?v=s4Hsf1Er52Q