TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W TUCZNEJ

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W TUCZNEJ
w roku szkolnym 2022/2023

• 31.08.2022r. – zebrania organizacyjne we wszystkich grupach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023

• 10.2022 r. – zebrania z rodzicami, przekazanie wstępnych obserwacji/ diagnoz dzieci

• 11.2022 r. – zebranie z rodzicami grupy 3-latków w związku ze ślubowaniem przedszkolaków

• 01.2023 r. – zebrania z rodzicami we wszystkich grupach, podsumowanie wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej za pierwsze    półrocze

• 04.2023 r. – zebranie z rodzicami grupy 6-latków w sprawie przekazania informacji o dojrzałości szkolnej dzieci

• 06.2023 r. – zebrania z rodzicami, przekazanie końcowych obserwacji/ diagnoz dzieci, podsumowanie roku przedszkolnego.

Wychowawcy będą na bieżąco informować Rodziców wpisując datę i godzinę zebrania w terminarzu lub wysyłając wiadomość elektronicznie.