KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH

Rok szkolny 2022/2023

Termin Zadanie (impreza) Odpowiedzialny
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego M. Fedorowicz, z. Lipka, E. Polak,
3 września 2022 r. Narodowe Czytanie E. Sokołowska
15 wrześnai 2022 r. zebrania z rodzicami wychowawcy
16 września 2022 r. „Sprzątanie Świata” – akcja ekologiczna R. Miciuk,
30 września 2022 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka wychowawcy
2 października  2022 r. XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia A. Krasocha, E. Świstun Karwacka
14 października  2022 r. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej B. Reduch, A. Kukawska, Z. Lipka, M. Kozak-Sikorska
14 października 2022 r. Ślubowanie klas I (połączone z DEN) A. Kukawska
 16 października 2022 r. Dzień Papieski M. Fedorowicz
18 października 2022r. zebrania z rodzicami wychowawcy
1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych   Dzień ustawowo wolny.
10 listopada 2022 r. Szkolne obchody Narodowego święta Niepodległości E. Polak, K. Dmitruk
…. listopada 2022 r. Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej M. Fedorowicz
17 listopada 2022 r.  Zebrania z rodzicami wychowawcy
 6 grudnia 2022 r. Klasowe Mikołajki wychowawcy
grudzień 2022r.

/styczeń 2023 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, członkowie komisji, CKE
Do 12 grudnia 2022 r. Procedura wystawienia zagrożeń ocenami niedostatecznymi. Nauczyciele, wychowawcy
12 grudnia 2022 r. zebrania z rodzicami wychowawcy
23 grudnia 2022 r. –

2 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna Dni wolne od zajęć dydaktycznych
styczeń 2023 r. Jasełka oraz rocznica wybuchu powstania styczniowego B. Kłoczko, Z. Lipka, I. Lewczuk
16-29 stycznia 2023 r. Ferie zimowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych
03 lutego 2023 r. Półroczne zebranie rodziców Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
styczeń – marzec 2023 r. Szkolny Turniej Szachowy (Warcabowy) T. Suwała, B. Reduch
luty 2023 r. Dzień Bezpiecznego Internetu  nauczyciele informatyki, wychowawcy
luty 2023 r. Dzień Języka Ojczystego E. Sokołowska
marzec 2023 r. Dzień Patrona Sz. P. – Insurekcja Kościuszkowska B. Kłoczko, T. Suwała, J. Olszewski
7 marca 2023 r. Zebrania z rodzicami wychowawcy
20 marca 2023 r. Dzień Wiosny U. Zielińska, J.Chazan, A. Krasocha, Samorząd Uczniowski
kwiecień  2023 r. Apel wielkanocny B. Kłoczko, Z. Lipka, I. Lewczuk
kwiecień 2023 r. Dzień Ziemi R. Miciuk, E. Świstun Karwacka, M. Kozak-Sikorska
. 6 – 11 kwietnia  2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 20 kwietnia 2023 r. Zebrania z rodzicami wychowawcy
Kwiecień/maj 2023 r. Szkolne obchody Święta  Konstytucji Trzeciego Maja  E. Polak, K. Dmitruk,
maj 2023 r. Majowe spotkania z książką – „Pasowanie na czytelnika”  A. Kukawska, B. Kłoczko
.maj 2023 r. Dzień Młodego Naukowca J. Łaska, R. Miciuk, E. Świstun Karwacka, A. Krasocha
Do 16 maja 2023 r. Procedura wystawienia zagrożeń ocenami niedostatecznymi. Nauczyciele, wychowawcy
16 maja 2023 r. zebrania z rodzicami wychowawcy
23-24-25 maja 2023 r Egzamin ósmoklasisty OKE, Dyrektor szkoły, Nauczyciele
1 czerwca 2023 r. Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego, Bieg po zdrowie  nauczyciele W-F
czerwiec 2023 r. Zebrania z rodzicami wychowawcy
23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego wychowawcy klas VIII (E. Sokołowska, M. Kozak-Sikorska
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 M. Fedorowicz,  E. Polak