Harmonogram konsultacji od 1 czerwca 2020 r.

                                      DRODZY UCZNIOWIE

Z dniem 1 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Prosimy zapisywać się do nauczycieli (poprzez dziennik elektroniczny) do czwartku każdego tygodnia poprzedzającego konsultacje do godziny 14.00

Należy pamiętać o dostarczeniu oświadczenia z klauzulą podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna.     W razie potrzeby dokumenty można pobrać w szkole przed rozpoczęciem zajęć.

                Harmonogram konsultacji w klasie VIII
                    (przedmioty egzaminacyjne)   od 1.06.2020 r.

Poniedziałek                                 
                           Iwona Iwaniuk                   9.00 – 10.00             
                           Edyta Świstun Karwacka  10.00 – 11.00            
                           Sylwia Szydłowska            11.00 – 12.00              

Czwartek              GRUPA I       NUMERY 1 – 11                         GRUPA II NUMERY 12 – 23
                           Iwona Iwaniuk                  10.30 – 11.30              Iwona Iwaniuk                    11.30 – 12.30
                           Edyta Świstun Karwacka  11.30 – 12.30              Edyta Świstun Karwacka    12.30 – 13.30                            Sylwia Szydłowska           12.30 – 13.30              Sylwia Szydłowska             13.30 – 14.30    

                                        Harmonogram konsultacji w klasach I – VIII
                                                       od 1.06.2020 r.

Poniedziałek              Edyta Świstun Karwacka                9.00  –  10.00
(oprócz kl. 8)               Iwona Iwaniuk                               10.00 – 11.00
                                    Sylwia Szydłowska                         12.00 – 13.00

Wtorek                       Elżbieta Sokołowska                       11.00 – 13.00
                                    Zofia Lipka                                      8.00  –  10.00
                                    Anna Kukawska                              9.00  –  11.00
                                    Magdalena Fedorowicz                   11.00 – 13.00
                                    Danuta Biernacka                            10.00 – 12.00
ks. Stanisław Jastrzębski                 9.00 –   11.00

Środa                          Krystyna Dmitruk                           9.00  –  11.00
                                    Jan Dmitruk                                     9.00  –  11.00
                                    Edyta Polak                                     11.00 – 13.00
                                    Anna Krasocha                                10.30 – 12.30
                                    Dorota Tereda                                  9.00  –  11.00
                                    Urszula Zielińska                             8.00  –  10.00

Czwartek                   Olga Gryzło                                      8.00  –  10.00
                                    Kamil Stańczuk                                9.00  –  11.00
                                    Jolanta Łaska                                    11.30 – 13.30
                                    Jarosław Olszewski                          11.00 – 13.00

Piątek                        Bartosz Reduch                                 8.00  –  10.00
                                   Renata Miciuk                                   9.00  –  11.00
                                   Justyna Chazan                                 10.00 – 12.00
                                   Alicja Hołownia                                11.00 – 13.00
                                  Tadeusz Suwała                                 11.15 – 13.15                                  

 

Drodzy Ósmoklasiści!

Od 25 maja 2020r. będziecie mieli możliwość korzystania w szkole z konsultacji z nauczycielami uczącymi przedmiotów egzaminacyjnych.

 Z konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

                Szanowni Rodzice uczniów klas I-III

Od 25 maja 2020r. w szkole zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo -wychowawcze.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

Zajęcia będą się odbywały w wyznaczonej sali pod opieką nauczycieli świetlicy i kształcenia zintegrowanego.

                                       DROGI UCZNIU:

Od 25 maja 2020 r.  będą odbywały się w szkole zajęcia rewalidacyjne.

Od 1 czerwca 2020 r. każdy uczeń będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielami              ze wszystkich przedmiotów według opracowanego harmonogramu, który będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 musimy stosować się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

PAMIĘTAJ, ABY STOSOWAĆ  SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD:

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 r. w Wadowicach w urodził się Święty Jan Paweł II, Orędownik Pokoju,      który zmienił oblicze świata i Kościoła. Był jedną z najważniejszych postaci XX wieku.        Zmarł 2 kwietnia 2005 roku, a 1 maja 2011 r. w Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. W trzy lata później kanonizowany przez papieża Franciszka        – 27 kwietnia 2014 r.

MAJOWE ŚWIĘTA

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są    w Polsce trzy ważne święta:  Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,                                 Święto Konstytucji 3 Maja.

Aby uczcić majowe święta, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zdalnym konkursie plastycznym na plakat upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.  Oto  najlepsze prace uczniów.

Zapobiegamy koronawirusowi

Chroń siebie i osoby w Twoim środowisku. Postępuj zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

STOSUJ PIĘĆ ZASAD
Pomóż zatrzymać koronawirusa
1. RĘCE Myj je często wodą z mydłem
   2. ŁOKIEĆ Zasłoń się nim, gdy kaszlesz
 3. TWARZ Nie dotykaj oczu, nosa i ust
   4. ODLEGŁOŚĆ Zachowaj 2 m odstępu
     5. BEZPIECZEŃSTWO Zostań w domu

Pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tucznej 6 kwietnia 2020 roku przystąpili do akcji szycia maseczek zainicjowanej przez Wójta Gminy Tuczna Zygmunta Litwiniuka wspólnie z kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy gminy zostali zaopatrzeni w darmowe maseczki.

Szanowni Rodzice

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tucznej informuje, że zgodnie  z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej   placówka prowadzi zdalne nauczanie  gdzie wykorzystywane są różnorodne różne formy kontaktu z uczniami: dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny, poczta elektroniczna, karty pracy w wersji papierowej,  grupy społecznościowe, materiały edukacyjne telewizji oraz radia publicznego.

Nauczyciele  udostępniają  linki do platform rekomendowanych przez MEN, np.: www.gov.pl/,   https://epodreczniki.pl/,  https://cke.gov.pl/ itp.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że:

– Dziecko musi mieć stałe miejsce do pracy, gdzie będzie miało zapewnione odpowiednie oświetlenie, ciszę i spokój oraz porządek.

– Ważna jest  pora wykonywania zadań oraz systematyczność. Należy ustalić w miarę stałe godziny wykonywania zadań uwzględniające przerwy na odpoczynek.

– Zachęcamy do towarzyszenia dzieciom podczas pracy i mobilizowania ich do wysiłku oraz nagradzania za wykonana pracę, stosowania częstych pochwał.

– Należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolę zadań wykonywanych z wykorzystaniem Internetu ze względu na bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Prosimy również, aby motywować uczniów do  systematycznej pracy.  W razie trudności z dostępem do materiałów lub dziennika elektronicznego prosimy o kontakt z nauczycielami, wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy  o sprawdzanie wiadomości  na Librusie dotyczących zadań domowych.

Zachęcamy do codziennego korzystania ze strony: www.gov.pl/zdalnelekcje.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych !!!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 W dniach 16 – 25 marzec placówka będzie nieczynna.

Szanowni Rodzice!

W związku z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie profilaktyki zdrowotnej z uwagi na   pojawiające się w niektórych krajach europejskich przypadki  zachorowań na koronawirusa

Prosimy:

 • aby przeziębione lub chore dzieci pozostawały w domu;
 • przypominać o podstawowych zasadach higieny, w tym o częstym myciu rąk   z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, prosimy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

telefon alarmowy: 505 187 728

Ponadto informujemy, że jeśli Państwa dziecko jest w wieku do 8 roku życia,  to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia  przedszkola lub szkoły,  należy się zasiłek opiekuńczy;

(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Zachęcamy do sprawdzania na bieżąco komunikatów publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

infolinia NFZ  800-190-590

 

 Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem GIS w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów i dzieci zachęcamy do systematycznego przestrzegania zasad higieny w tym: częstego mycia rąk wodą z mydłem.

 Oto instrukcja  mycia rąk w ramach profilaktyki zdrowotnej  w związku  z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa