HARMONOGRAM KONKURSÓW

                              Konkursy w klasach I – III

                              na rok szkolny 2022 / 2023

 

Lp. Tytuł konkursu

Nauczyciel odpowiedzialny

za realizację konkursu

Termin realizacji
1. „Mistrz słówek” Justyna Chazan III.2023 r.
2. „Jestem bezpieczny na drodze” Urszula Zielińska XI.2022 r.
3. „Znamy baśnie i legendy” Urszula Zielińska V.2023 r.
4. Z ortografią „Za pan brat” Anna Kukawska V.2023 r.
5. „Witamy wiosnę” – konkurs wokalny Magdalena Fedorowicz III.2023 r.
6. „Śladami zwierząt w literaturze” – konkurs literacko – plastyczny. Magdalena Fedorowicz X.2022 r.
7. Konkurs plastyczny „Christmas card” – kartka bożonarodzeniowa. Małgorzata Kozak – Sikorska XII.2022 r.
8.  „Święty uśmiechnięty” – kl. I -III Bożena Kłoczko                                        XI.2022 r.

 

 

                        Konkursy w klasach IV – VIII

                         na rok szkolny 2022 / 2023

 

Lp. Tytuł konkursu

Nauczyciel odpowiedzialny

za realizację konkursu

Termin realizacji
1. „Mistrz słówek” kl. IV Justyna Chazan III. 2023 r.
2. Konkurs recytatorski kl. IV- V Elżbieta Sokołowska IV-V. 2023 r.
3. Konkurs matematyczny „Najlepszy matematyk” kl. VII – VIII Anna Krasocha

E. Świstun – Karwacka

XI – XII. 2022 r.
4. „Rachmistrz” – konkurs dla klas IV -VI Anna Krasocha

E. Świstun – Karwacka

II.2023 r.
5. Dyktando z języka angielskiego dla klas VI – VIII. M. Kozak – Sikorska

Iwona Iwaniuk

XI. 2022 r.
6. Konkurs plastyczny „Christmas card”- kartka bożonarodzeniowa dla klas    IV-V M. Kozak – Sikorska

 

XII 2022 r.
7. Konkurs plastyczny – „Moja mała Ojczyzna” dla klas IV – VIII Zofia Lipka IV – V. 2023 r.
8. „Jezus im mówił” – ilustracja do przypowieści z NT kl. III-IV Bożena Kłoczko III.2023 r.
9. Konkurs na plakat „Bezpieczny Internet” dla kl. IV – VIII Olga Gryzło

Jolanta Łaska

XII.2022 r.- I.2023 r.
10. Szkolny turniej tenisa stołowego kl. IV- VI oraz VII – VIII Tadeusz Suwała

Bartosz Reduch

Jarosław Olszewski

X. – XI – XII – 2022r.
11. Szkolny turniej piłki nożnej kl. IV- VI oraz kl. VII – VIII Tadeusz Suwała

Bartosz Reduch

Jarosław Olszewski

III – IV. 2023 r.
12. Szkolny turniej piłki ręcznej kl. IV- VI oraz kl. VII – VIII Tadeusz Suwała

Bartosz Reduch

Jarosław Olszewski

 I- II. 2023 r.
13. Szkolny turniej piłki siatkowej (chętni uczniowie) Tadeusz Suwała

Bartosz Reduch

Jarosław Olszewski

V – VI. 2023 r.

 

Harmonogram konkursów został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 14. 09.2022 r.