Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

OGŁOSZENIE

Deklarację o konynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny tj. 2023/2024  należy złożyć do 17 marca 2023 r.

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Tucznej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniach od 01 marca do 24 marca 2023 r.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  są do pobrania poniżej, w sekretariacie  placówki lub u wychowawcy grupy.

Wypełniony i podpisany wniosek lub deklarację proszę dostarczyć do sekretariatu lub wychowawcy grupy.  

 

Deklaracja – kontynuacja wychowania przedszkolnego 2023-2024

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-Przedszkola-Samorządowego-w-Tucznej-2023-2024

 

Przedszkole Samorządowe w Tucznej

 

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci urodzonych  

w latach 2017 – 2020

do zapisu swoich pociech do naszej placówki.