Projekt „Aktywni Europejczycy z Tucznej”, program Erasmus+

Ogłoszenie

Ukończono procedurę rekrutacji. Lista uczniów zakwalifikowanych do programu Erasmus+ znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.

 

Regulamin do Aktywni Europejczycy z Tucznej”, program Erasmus+

Karta zgłoszenia ucznia do działań w ramach programu Erasmus+, pt. Europejczycy z Tucznej”

Podsumowanie projektu „Aktywni Europejczycy z Tucznej” realizowanego w ramach programu Erasmus plus w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej