HARMONOGRAM WYCIECZEK

HARMONOGRAM WYCIECZEK

organizowanych przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tucznej

na rok szkolny 2022/2023

Lp. miejsce termin klasy odpowiedzialny Uwagi
1 ŚDS w Międzylesiu 02.IX.2022 r. VIIIab Elżbieta Sokołowska
2 Las państwowy

w kierunku Leniuszek

16.IX.2022 r. VIIIb Ełżbieta Sokołowska wyjazd rowerami
3 ŚDS w Międzylesiu X.2022 r. IVab E. Świstun Karwacka       J. Chazan
4 Warszawa 04.X.2022 r. I – III Magdalena Fedorowicz
5 Lublin/Warszawa V/VI.2023 r. IVab E. Świstun Karwacka       J. Chazan
6 Białowieski PN V/VI.2023 r. I – III Anna Kukawska
7 Biała Podlaska XI, III.22/23 r. I – III Urszula Zielińska
8 Roatoczański PN

V/VI.2023 r.

VIab Renata Miciuk
9 ŚDS w Międzylesiu

V/VI.2023 r.

III Magdalena Fedorowicz