NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

    Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe  i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób…. Read moreNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH