Dzień Bezpiecznego Internetu

Nasza szkoła przyłączyła się do międzynarodowych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadł na dzień 7 lutego 2023 roku. Na lekcjach przeprowadzono pogadanki i dyskusje na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować w wirtualnym świecie i gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Zapoznano uczniów ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.dyzurnet.pl. Uświadomiono uczniom wpływ niebezpiecznych stron internetowych na psychikę i zachowanie. Wskazano jakie są objawy uzależnienia od Internetu będące konsekwencją zbyt długiego czasu spędzonego przed komputerem lub ze smartfonem. Zwrócono uwagę, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy prezentowane na lekcjach informatyki i zajęciach z wychowawcą tj.”Gdzie jest Mimi?”, „3 2 1 Internet”„Owce w sieci” oraz filmy edukacyjne na temat „Cyberprzemoc – miej się na baczności”.

W klasach IV – VIII został przeprowadzony konkurs na plakat pod hasłem: Bezpieczny Internet. Wyróżnieni uczniowie otrzymaja dypłomy i upominki.

Na szkolnym korytarzu wykonano gazetkę tematyczną oraz zorganizowano wystawę plakatów.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu na zebraniu ogólnym z rodzicami pani pedagog wygłosiła prelekcję na temat „Cyberuzależnień”.

 

Wyniki konkursu na plakat:

I miejsce Zuzanna Turowska kl. 4b,

II miejsce Krystian Kuźmicz kl. 4b,

III miejsce Szymon Kawka kl. 5,

wyróżnienia: 

Wiktoria Semeniuk kl. 6b,

Oliwia Moszkowska kl. 5,

Martyna Lipka kl. 6b.