Wyjazd uczniów ZSP w Tucznej do Białej Podlaskiej

W dniu 11 lutego, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica zorganizowało wyjazd integracyjny do Białej Podlaskiej dla dzieci i młodzieży biorącej udział w IX Orszaku Trzech Króli z Dubicy do Wisznic w podziękowaniu za zaangażowanie. W programie było kino i pizza. Uczniowie ze szkół w Tucznej, Dubicy i Wisznicach, mogli wymieniać się wspomnieniami i przemyśleniami towarzyszącymi im podczas przemarszu.