Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego co roku cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który ma na celu promowanie świadomości różnorodności językowej i kulturowej oraz propagowanie rodzimych tradycji.

W tym dniu na lekcjach języka polskiego rozmawialiśmy na temat historii i rozwoju naszego języka. Jako młode pokolenie powinniśmy szczególnie dbać o jego kultywowanie, wyrażające się przede wszystkim przez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi.

Naród żyje, dopóki język jego żyje