Działamy ekologicznie

W październiku zorganizowaliśmy  zbiórkę surowców wtórnych. Zbierano zużyte baterie oraz plastikowe nakrętki. 125kg  nakrętek przekazano tradycyjnie podopiecznym Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie w ramach „Zakręconej akcji”, natomiast 56 kg baterii wysłano do organizacji odzysku REBA.

Uczniowie klasy 6 wybrali się do  oczyszczalni ścieków   w Tucznej. Pracownik przedstawił  w jaki sposób przebiega proces oczyszczania ścieków, a następnie pokazał składowisko selektywnej zbiórki odpadów. Udzielił informacji kiedy i jakie rodzaje odpadów rodzice mogą tam dostarczać.